รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ (1.พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ 2.พนักงานบริการ(คนขับรถยนต์)

26 Jun, 2019 จำนวนคนอ่าน 786
ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
จำนวน 2 ตำแหน่ง
1. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 8,300 บาท
2.พนักงานบริการ (คนขับรถยนต์) จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 7,590 บาท
-----------------------------
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่งานการเจ้าหน้าที่ กองโรคไม่ติดต่อ อาคาร 10 ชั้น 5 กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 กรกฎาคม 2562 โทร.02-590-3893


แสดงความคิดเห็น