รับสมัครสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวผู้ประสานงานโครงการ จำนวน1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 19,000 บาท

4 Jul, 2019 จำนวนคนอ่าน 712

ประกาศกองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
รับสมัครสอบคัดเลือกตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวผู้ประสานงานโครงการ
จำนวน 1 ตำแหน่ง อัตราเงินเดือน 19,000 บาท
--------------
ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่
กลุ่มพัฒนาความร่วมมือในประเทศและระหว่างประเทศ
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค อาคาร 10 ชั้น 5
โทร. 02-590-3987 ตั้งแต่วันที่ 4 - 15 กรกฎาคม 2562

ดาวน์โหลด

ลจชค62.1.pdf

แสดงความคิดเห็น