ประชุมราชการเพื่อพัฒนายกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

14 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 489


ดาวน์โหลด

DNCD63.6.jpg

แสดงความคิดเห็น