เอกสารประกอบ การประชุมผ่านระบบ VDO Conference ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานป้องกันอุบัติเหตุทางถนน และเตรียมความพร้อมในช่วงทศกาลสงกรานต์ 2560" วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 13.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมประเมินจันทวิมล กรมควบคุมโรค

3 Apr, 2017 จำนวนคนอ่าน 1,650

ดาวน์โหลด

VDO_Conference_03_04_17.rar

แสดงความคิดเห็น