ขอแจ้งเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกรอบที่ 1 และการอัพโหลดคลิปวิดีโอที่ส่งเข้าประกวดในหัวข้อ “Know Your Numbers : ท่านทราบระดับความดันโลหิตของท่านหรือไม่”

27 Apr, 2018 จำนวนคนอ่าน 920

แสดงความคิดเห็น