เป้าหมายในการลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ในพื้รที่เสี่ยงต่างๆ จำแนกรายเขตและรายจังหวัด ปี พ.ศ.2562 (*ค่าเฉลี่ย 3 ปี ย้อนหลัง ปีพ.ศ.2557-2559)

10 Jan, 2019 จำนวนคนอ่าน 3,571

แสดงความคิดเห็น