ดาวน์โหลดแนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562

3 Apr, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,444
11 เมษายน – 17 เมษายน 2562
สัปดาห์รณรงค์ป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร”

----------------------------------
ดาวน์โหลด แนวทางการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
*สคร.1-12 และสถาบันป้องกันและควบคุมโรคเขตเมือง
แนวทางการดำเนินงานป้องกัน
และลดอุบัติเหตุทางถนน
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562
เอกสารแนบท้าย


ขับขี่ปลอดภัย มั่นใจ ไร้แอลกอฮอล์
แสดงความคิดเห็น