เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน NCD Clinic Plus ปี 2563 และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Best Practiceของโรงพยาบาลที่มีผลงานดีเด่นระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรม เอบีน่า เฮ้าส์ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

29 Nov, 2019 จำนวนคนอ่าน 2,719

ดาวน์โหลด

1pt-IrIPb9299D8wbbYKwR-W8Bmfx8qbZ

แสดงความคิดเห็น