เป้าหมายลดการเสียชีวิตจากการจมน้ำของเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี และเป้าหมายทีมผู้ก่อการดี (ระดับทองหรือเงิน) ในพื้นที่เสี่ยงต่างๆ จำแนกรายเขตและรายจังหวัดปี พ.ศ. 2564 (*ค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ปี พ.ศ.2560 - 2562)

29 Jul, 2020 จำนวนคนอ่าน 193

แสดงความคิดเห็น