ประชาสัมพันธ์ !! หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ในรูปแบบออนไน์ E-Learning (หลักสูตรระดับกลาง)

29 Jul, 2021 จำนวนคนอ่าน 3,544

ประชาสัมพันธ์ !!
หลักสูตรเพิ่มสมรรถนะการจัดการโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงในรูปแบบออนไน์ E-Learning
(หลักสูตรระดับกลาง)

------------------เปิดลงทะเบียนเรียน ตั้งแต่ 1 ส.ค. 64 เป็นต้นไป
https://ncde-learning.ddc.moph.go.th/
- หลักสูตรต่อเนื่องจากขั้นพื้นฐาน
- เรียนรู้จากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญโดยตรง
- สำหรับบุคลากรและเครือข่าย
- เรียนจบหลักสูตรรับใบประกาศนียบัตร
- สำหรับพยาบาลที่จบหลักสูตรภายในวันที่ 1 ส.ค.64 - 31 ก.ค. 65
รับคะแนน (CNEU) จำนวน 5 หน่วยคะแนน


ขั้นตอนการเรียนตามลิงค์ที่แนบมาพร้อมนี้ค่ะท่านสามารถอัพเดท ติดตาม ข้อมูล ข่าวสารของกองโรคไม่ติดต่อ ได้ที่
- Facebook กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
https://web.facebook.com/thaincd

- Youtube กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
https://www.youtube.com/channel/UCNo82psf1f5012j9OWzk90g

ดาวน์โหลด

แสดงความคิดเห็น