ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมประกวดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

19 Dec, 2017 จำนวนคนอ่าน 540
ประกาศกรมควบคุมโรค เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรม
ประกวดทีมผู้ก่อการดี (Merit Maker) ป้องกันการจมน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


แสดงความคิดเห็น