Index of /document/procurement

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory  -  
[  ]กระบวนการจัดหาพัสดุ61.pdf2017-08-11 16:10 686K 
[  ]การจ้างออกแบบและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับภาพลักษณ์องค์กร .pdf2016-03-08 10:07 363K 
[  ]การผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการจมน้ำ_60.pdf2017-03-13 11:27 365K 
[  ]กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก60.pdf2016-10-19 09:12 1.2M 
[  ]กิจกรรมรณรงค์วันเบาหวานโลก_60.pdf2016-10-19 09:12 1.2M 
[  ]กิจกรรมวันความดันโลก60.pdf2017-03-13 11:59 1.4M 
[  ]ขยายเวลารอบ2ปี60.pdf2017-04-07 09:03 715K 
[  ]ขยายเวลา60.pdf2017-03-06 16:04 672K 
[  ]ขายทอดตลาดงปม_60.pdf2016-11-22 10:34 472K 
[  ]ขายทอดตลาดปี_64.pdf2021-02-17 14:32 1.3M 
[  ]ขายทอดตลาด60.pdf2016-12-07 14:37 518K 
[  ]ขายทอดตลาด61.pdf2017-12-06 15:52 1.0M 
[IMG]ขายทอดพัสดุไม่ใช้ราชการ63.jpg2020-03-10 18:04 292K 
[  ]ความดันโลก60.pdf2017-03-21 09:40 3.6M 
[  ]ความดัน_60.pdf2017-03-13 09:50 1.4M 
[  ]คอมพิวเตอร์แม่ข่าย64.pdf2021-03-04 11:18 253K 
[  ]จมน้ำระดับชาติ60.pdf2017-04-26 10:01 905K 
[  ]จมน้ำ 59.pdf2016-03-08 10:19 843K 
[  ]จมน้ำ60.pdf2016-12-07 13:28 2.2M 
[IMG]จมน้ำ61.2.jpg2018-05-25 15:00 1.0M 
[IMG]จมน้ำ61.jpg2018-05-25 14:54 1.7M 
[  ]จมน้ำ61.pdf2018-05-25 15:01 8.3M 
[  ]จมน้ำ_60.pdf2016-12-07 13:28 2.2M 
[  ]จัดจ้างวันความดันโลหิต ปี 59.pdf2016-05-17 10:50 1.0M 
[  ]จ้างทำความสะอาด61.pdf2017-07-24 16:15 1.0M 
[  ]จ้างประกวดทีมผู้ก่อการดี61.pdf2017-12-01 16:06 7.7M 
[  ]จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์_จำนวน_14_รายการปี60.pdf2017-08-24 13:34 1.2M 
[  ]จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย61.pdf2017-07-24 16:09 539K 
[  ]จ้างพิมพ์์NCDForum60.pdf2017-08-17 13:07 597K 
[  ]จ้างเก็บข้อมูลภาคสนามโครงการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ.pdf2018-05-03 15:25 624K 
[  ]จ้างเหมาวันเบาหวานโลก_60.pdf2016-10-25 15:00 3.1M 
[  ]จ้างเหมา_MOU_60.pdf2017-02-14 10:53 948K 
[  ]ชนะการเสนอราคา61.pdf2018-04-05 13:55 426K 
[  ]ชนะประกวดจมน้ำ61.pdf2018-06-13 16:04 175K 
[  ]ชนะประกวดNCDForum61.pdf2018-07-13 14:47 197K 
[  ]ชุดมาตรฐาน_ปี_60.pdf2017-02-14 11:07 470K 
[  ]ชุดมาตราฐาน_ปี_60.pdf2017-02-28 15:51 469K 
[  ]ติดตามประเมินผล60.pdf2017-08-10 10:21 416K 
[  ]ทบทวนวรรณกรรม60.pdf2017-03-13 11:43 468K 
[  ]ทำความสะอาด 60.pdf2016-09-15 16:19 1.1M 
[  ]บาดเจ็บ 59.pdf2016-03-17 11:50 1.0M 
[  ]ประกวดทีมผู้ก่อนการดีปี61.pdf2017-11-28 09:25 7.2M 
[  ]ประกวดราคาจ้างผลิตสื่อ_11_รายการ.pdf2018-03-19 15:59 9.4M 
[  ]ประกวดe-bidding61.pdf2018-01-19 16:46 7.0M 
[  ]ประกาศชื่อNCDForum2017.pdf2017-07-07 10:11 171K 
[  ]ประกาศผลสอบคัดเลือก1.pdf2016-12-26 15:26 801K 
[  ]ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักวิชาการคอมพิวเตอร์.pdf2017-07-04 14:05 502K 
[  ]ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์091217.pdf2016-12-09 15:14 755K 
[  ]ประกาศ61.pdf2018-01-25 16:24 9.7M 
[  ]ประกาศNCDFurum2017.pdf2017-06-20 12:27 2.2M 
[  ]ปลอดภัย_60.pdf2016-09-21 10:43 503K 
[  ]ผลการสอบราคาจ้างเหมาจัดกิจกรรมติดตาม ผู้ก่อการดี Merit Maker ป้องกันการจมน้ำ.pdf2016-03-17 11:40 149K 
[  ]ผลการสอบราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนการดำเนินงานด่านชุมชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ .pdf2016-03-17 11:30 205K 
[  ]ผลวันความดันโลหิต60.pdf2017-04-04 15:54 187K 
[  ]ผลสอบกิจกรรมเบาหวาน_59.pdf2016-11-09 15:37 180K 
[  ]ผลิตสื่อการพลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ61.pdf2018-01-29 14:18 1.4M 
[  ]ผลิตสื่อชุดเครื่องมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการองค์กรหัวใจดี .pdf2016-01-25 14:22 722K 
[  ]ผลิตสื่อปจ61.pdf2019-03-18 15:25 620K 
[  ]ผลิตสื่อCBI61.pdf2018-01-29 14:21 2.0M 
[  ]ผลิตเอกสารเผยแพร่ข้อมูลและสื่อการเรียนการสอนการป้องกันการจมน้ำ.pdf2018-05-03 15:29 584K 
[  ]พรบ โรคไม่ติดต่อ.pdf2016-06-20 17:00 1.4M 
[  ]พลัดตกหกล้มออนไลน์60.pdf2017-04-27 09:23 864K 
[  ]พลัดตกหกล้มในผู้สูงอายุ60.pdf2017-02-10 11:26 513K 
[  ]พลัดตกหกล้ม.pdf2016-05-27 16:39 945K 
[  ]พัสดุ63.pdf2019-10-22 14:16 340K 
[  ]พิมพ์ชุดมาตราฐาน60.pdf2017-03-21 09:54 615K 
[  ]มหกรรมสุขภาพ2017.pdf2017-06-20 12:18 1.4M 
[  ]ยกเลิกผลิตสื่อวัยทำงาน11รายการปี61.pdf2018-02-15 09:30 349K 
[  ]ยกเลิกebidding63.pdf2019-12-06 15:01 199K 
[  ]รักษาความปลอดภัย_60.pdf2016-09-21 10:42 503K 
[  ]รับสมัครงาน200217.pdf2017-02-20 11:05 1.8M 
[  ]ราคากลางวันเบาหวานโลก60.pdf2016-10-19 09:55 1.3M 
[  ]ราคากลาง.pdf2015-11-12 15:47 728K 
[  ]รายงานประจำปี60.pdf2017-02-14 13:21 389K 
[  ]รายละเอียดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์61.pdf2017-08-24 13:25 1.6M 
[  ]รายละเอียดคุณลักษณะการจ้างพิมพ์คู่มือหลักสูตรพยาบาล60.pdf2017-09-12 15:03 420K 
[  ]ร่าง_ผลิตสื่อเรื้งรังวัยทำงาน61.pdf2018-03-13 16:14 6.9M 
[  ]ลูกจ้างชั่วคราว_(เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี).pdf2019-05-21 09:15 1.7M 
[IMG]วิจารณ์จมน้ำ61.jpg2018-05-21 13:46 1.6M 
[  ]วิจารณ์จมน้ำ61.pdf2018-05-21 13:47 8.4M 
[  ]วิดีทัศน์NCD61.pdf2018-03-21 13:16 1.5M 
[  ]สรุปจัดซื้อจัดจ้างปี 2559.pdf2016-09-15 15:25 281K 
[  ]สอบจ้างเหมาจมน้ำ60.pdf2016-12-07 16:37 4.2M 
[  ]สื่อการสอนจิ๊กซอว์61.pdf2018-02-28 09:04 1.7M 
[  ]สื่อการสอนสร้างสมดุล61.pdf2017-11-27 10:43 1.1M 
[  ]สื่อการสอนเพื่อเสริมสร้างสมดุลสุขภาพ60.pdf2017-08-17 14:53 435K 
[  ]สื่อการเรียนการสอนจมน้ำ60.pdf2017-03-13 11:05 708K 
[  ]สื่อป้องกันโรคเบาหวาน60.pdf2016-11-23 16:19 808K 
[  ]สื่อป้องกันโรคเบาหวาน_60.pdf2016-11-23 16:19 808K 
[  ]สื่อยุทธ์60.pdf2017-04-27 09:24 510K 
[  ]สื่อ รม 59.pdf2016-03-08 15:51 1.2M 
[  ]สื่อแนวทางและสื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน ปี 2559.pdf2016-07-11 14:48 1.5M 
[  ]เด็กจมน้ำในชุมชน60.pdf2017-09-27 10:27 390K 
[  ]เด็กจมน้ำ_60.pdf2017-02-28 16:26 907K 
[  ]เด๋กจมน้ำ 59.pdf2016-03-08 10:14 457K 
[  ]เบาหวานโลก61.pdf2018-03-21 13:18 3.4M 
[  ]เบาหวาน59.pdf2016-11-09 15:37 180K 
[  ]เบาหวาน_59.pdf2016-11-09 15:37 180K 
[  ]เรื้อรังวัยทำงาน61.pdf2018-03-13 16:02 3.5M 
[  ]แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง_ปีงบประมาณ_2561.pdf2017-11-02 11:29 4.5M 
[  ]แผนการจัดซื้อจัดจ้าง60.pdf2017-01-06 10:47 1.4M 
[  ]แผนจัดซื้อจัดจ้าง_2561.pdf2018-06-25 10:39 365K 
[  ]แผนจัดหาพัสดุ61.pdf2017-07-24 16:03 232K 
[  ]แผนพัสดุ62.pdf2019-05-03 15:03 307K 
[  ]โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคไม่ติดต่อ ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 59 รายการ.pdf2016-01-25 14:16 1.2M 
[  ]โครงการบริหารจัดการทรัพยากรสำนักโรคไม่ติดต่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 .pdf2016-01-25 13:57 572K 
[  ]โครงการพัฒนาการดำเนินงานเพื่อลดโรคไตเรื้อรัง (CKD) จ้างผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ .pdf2016-01-25 14:25 732K 
[  ]โรคไตเรื้อรัง.pdf2016-06-20 17:09 458K 
[  ]โรคไม่ติดต่อเรื่้อรัง61.pdf2018-01-23 10:31 2.4M 
[  ]1.CVDCKD.pdf2016-12-30 16:25 760K 
[  ]3.จมน้ำ60.pdf2016-12-30 16:30 891K 
[  ]4.ประเมินโอกาสเสี่ยง.pdf2016-12-30 16:40 777K 
[  ]5.QuckWin.pdf2016-12-30 16:43 804K 
[  ]9 เป้าหมาย 59 update.pdf2016-09-07 10:44 346K 
[  ]123.pdf2015-05-22 14:52 17K 
[  ]2016-07-13-10-56-38-01.pdf2016-07-13 11:03 674K 
[  ]2016-12-26-15-34-46-01.pdf2016-12-26 15:38 130K 
[  ]2016-12-26-15-49-52-01.pdf2016-12-26 16:28 189K 
[  ]2017-10-19-16-31-10-01.pdf2017-10-19 16:33 855K 
[  ]2017-11-01-11-36-24-01.pdf2017-11-01 11:38 758K 
[  ]2018-01-15-15-34-41-01.pdf2018-01-15 16:21 3.9M 
[  ]2021-03-12-14-00-52-01.pdf2021-03-12 14:18 196K 
[  ]2021-03-12-14-23-28-01.pdf2021-03-12 15:07 2.6M 
[  ]2021-03-17-11-49-31-01.pdf2021-03-17 15:32 2.6M 
[IMG]191029111829_Page_1.jpg2019-10-29 13:16 1.1M 
[  ]AppNCDForum2017.pdf2017-07-17 11:04 800K 
[  ]CKD.pdf2016-08-19 16:14 457K 
[  ]CVD_CKD_60.pdf2017-02-28 15:59 1.0M 
[  ]Control DM HT to Prevent CKD.pdf2016-08-19 16:09 861K 
[  ]D-RTI61.pdf2018-02-15 09:06 4.2M 
[  ]DHS-RIT60.pdf2017-01-20 16:36 1.5M 
[  ]DSH-RTI_เพิ่มเติม_60.pdf2017-03-13 11:23 863K 
[  ]DVD เด็กจมน้ำ 59.pdf2016-09-15 16:16 381K 
[  ]Dashboard60.pdf2017-03-13 11:38 2.2M 
[  ]Ecocar63.pdf2020-03-19 14:12 685K 
[  ]IS_Online60.pdf2017-09-27 10:25 500K 
[  ]NCD030815.pdf2015-09-04 13:04 2.2M 
[  ]NCDAPP60_edit.pdf2017-03-21 09:37 1.0M 
[  ]NCDClinicPlus60.pdf2016-11-29 13:27 558K 
[  ]NCD Forum 2015.pdf2016-03-08 10:17 478K 
[  ]NCDForum2017.pdf2017-06-15 16:07 1.6M 
[  ]NCDForum2018.pdf2018-06-28 16:14 3.7M 
[  ]NCDForum20172.pdf2017-06-15 16:14 2.4M 
[  ]NCD_Clinic_Plus_60.pdf2016-11-29 13:27 558K 
[  ]NCD_Forum2017.pdf2017-06-15 16:06 1.6M 
[IMG]NCD_Forum2018.jpg2018-06-28 16:11 89K 
[  ]Ncdforum2018-tor.pdf2018-06-25 15:33 526K 
[  ]Purchase63.2.pdf2019-11-14 15:08 331K 
[  ]RTI.pdf2016-08-05 09:52 629K 
[  ]RTI2.pdf2016-08-05 09:57 659K 
[  ]SAS60.pdf2017-09-27 10:34 431K 
[  ]SAS_60.pdf2016-10-06 14:37 307K 
[  ]TOR ผู้ก่อการดี 59.pdf2016-03-17 11:46 1.7M 
[  ]TORเครื่องวัด63ครั้งที่2.pdf2019-12-06 15:11 3.1M 
[IMG]TORเครื่องวัด63.1.jpg2019-11-21 10:04 1.1M 
[IMG]TORเครื่องวัด63.2.jpg2019-11-21 10:05 515K 
[  ]TORเครื่องวัด63.pdf2019-11-21 10:06 3.1M 
[  ]TOREcocar63.pdf2020-03-19 14:31 3.3M 
[  ]Tableau61.pdf2018-01-23 10:45 899K 
[  ]Thai CV Risk.pdf2016-04-12 11:01 1.3M 
[  ]img103.pdf2015-06-18 10:14 43K 
[  ]programmer100758.pdf2015-07-10 09:16 1.8M 
[DIR]resize/2020-03-11 12:20 -  

Apache/2.4.54 (Debian) Server at thaincd.com Port 80