สำนักโรคไม่ติดต่อได้จัด  “อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12” ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม  2561 ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช

“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน IS Online (Injury Surveillance Online)
ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12”

 
         สำนักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค ได้จัดการ“อบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบระบบรายงาน
IS Online (Injury Surveillance Online) ในเขตสุขภาพที่ 11 และเขตสุขภาพที่ 12” 

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มีนาคม  2561  ณ โรงแรมทวิน โลตัส อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
       โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์อุดม  ภู่วโรดม สาธารณสุขนิเทศก์ เขตสุขภาพที่ 11
เป็นประธานในการเปิดการอบรมและมอบนโยบายครั้งนี้

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *