ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมด้านการป้องกันควบคุมโรคเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากร ปี 2563

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 
กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค 
ประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตของบุคลากรของ
กองโรคไม่ติดต่อและกองป้องกันการบาดเจ็บ
ณ ห้องประชุมชัชลินา 6 สถาบันบำราศนราดูร
----------------------------

 

text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *