กองโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค
ขอเชิญชวนเข้าร่วมรับฟังประชุมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ เครือข่ายป้องกันควบคุมโรคไม่ติดต่อ
Virtual NCD Forum 2023 ครั้งที่ 2
หัวข้อ ”เศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว การพัฒนาที่ยั่งยืน”

 ในวันที่ 16 มีนาคม 2566 เวลา 09.00 - 16.00 น.

--------------------
1. ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ที่ 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScvgsTeIQdc6Njobvf2pOzSHSSBzNsn6nCbE3S37YhkxhQ2ew/viewform

2. เข้าร่วมกลุ่มไลน์ เพื่อรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประชุม 
https://line.me/ti/g/GZIJ8qGKvgQR Code เข้าร่วมกลุ่มไลน์ประชุม
เพื่อรับข่าวสารเกี่ยวกับงานประชุม
text
ข้อความ *
ผู้ส่ง *
อีเมล์ *